Tevékenységi kör

Környezetvédelmi szakértés

 • Környezetvédelmi engedélyeztetés
 • Környezetvédelmi hatásvizsgálatok
 • Egységes környezethasználati engedélyek 
 • Környezetvédelmi felülvizsgálatok
 • Telephely engedélyek
 • ADR biztonsági tanácsadás

 

Környezetvédelmi megbízotti feladatok

 • Éves bevallások 
  • Vízkészlet járulék
  • Levegőtisztaságvédelmi bevallások LAL,LM 
  • Felszín alatti víz és földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer bevallásai (FAVI)
  • Környezetterhelési díj kiszámítása, bevallás elkészítése
 • Környezetvédelmi auditok
 • Cégek hulladékgazdálkodási rendszerének kialakítása
 • Munkahelyi gyűjjtőhely/üzemi gyűjtőhely kialakítása
 • Hulladékok szállításának megszervezése
 • Környezetvédelmi engedélyekben foglalt kötelezettségek betartatása
 • Üzemnaplók készítése

 

Környezetvédelmi létesítmények tervezése

 • Kommunális hulladéklerakó tervezése
 • Veszélyes hulladéklerakó tervezése
 • Komposztáló tér tervezése
 • Hulladéklerakók rekultivációs terveinek elkészítése
 • Szennyvíz leürítők tervezése
 • Monitoring kutak tervezése

 

Geotechnikai létesítmények tervezése

 • Földmunkák tervezése
 • Töltések, rézsűk tervezése
 • Földtömeg számítások elvégzése

 

Műszaki ellenőri feladatok

 • Magasépítés
 • Mélyépítés