Tevékenységi kör

 

Környezetvédelmi tervezés

 • Veszélyes, Kommunális, Inert hulladéklerakók
 • Szennyvíztisztítási technológiák
 • Füstgáztisztítási technológiák
 • Komposztáló telepek
 • Környezetvédelmi kármentesítések
 • Zaj-rezgés elleni védelmi berendezések
 • Hulladékudvarok, átrakóállomások, mechanikai-biológiai hulladékkezelő létesítmények
 • Csurgalékvíz medencék
 • Üzemi hulladék-gyűjtőhelyek
 • Monitoring rendszerek
 • Gázkezelő rendszerek
 • Hulladéklerakók, zagytározók, szennyvízleürítők rekultivációja
 • Környezetvédelmi technológiák
 • Vízminőségvédelmi kárelhárítások
 • Környezeti kockázatelemzések

 

 

Geotechnikai tervezés

 • Területek általános célú építésföldtani térképezése és leírása
 • Építésföldtani  szakvélemények  készítése
 • Terepi talajvizsgálatok tervezése, irányítása, feldolgozása és dokumentálása
 • Talajvizsgálati jelentések készítése konkrét projektekhez
 • Geotechnikai megvalósíthatósági tanulmányok készítése
 • Geotechnikai szakvélemények készítése
 • Sík- és cölöpalapozások tervezése
 • Támfalak ás más földmegtámasztó szerkezetek tervezése
 • Talajhorgonyzások tervezése
 • Talajjavítások tervezése
 • Víztelenítések tervezése
 • Földművek  geotechnikai tervezése
 • Földalatti műtárgyak geotechnikai tervezése
 • Alagutak  geotechnikai tervezése
 • Geotechnikai szerkezetek méréses vizsgálata, próbaterhelése
 • Geotechnikai monitoring (megfigyelés) tervezése, irányítása és értékelése
 • Meglévő építmények geotechnikai helyreállításának tervezése
 • Természetes földtani képződmények védelmének tervezése

 

 

Közúti építmények tervezése

 • Közút, út, (kerékpárút, gyalogút, térburkolat) - beleértve azok csomópontjait, vízelvezetését, berendezéseit, tartozékait és üzemi létesítményeit - tervezése.
 • Közúti műtárgyak tervezése, 4 m nyílásig.
 • Valamennyi közút forgalom szabályozásának, forgalomirányításának tervezése.
 • Közúti alagút rendszertervének tervezése.
 • Támfal tervezése 2,0 m magasságig.

 

 

Települési víziközmű tervezése

 • Települési vízgazdálkodási építmények tervezése
 • Ivó- és ipari vízellátás tervezése
 • Víztisztítás tervezése
 • Fürdő és uszoda víztechnológia építményei tervezése
 • Szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás tervezése
 • Települési csapadékvíz elvezetés építmények) tervezése.

 

 

Környezetvédelmi szakértés

Szakértői feladatok

 • Környezetvédelmi engedélyeztetés
 • Környezetvédelmi hatásvizsgálatok
 • Egységes környezethasználati engedélyek 
 • Környezetvédelmi felülvizsgálatok
 • Telephely engedélyek
 • ADR biztonsági tanácsadás

 

 

Környezetvédelmi megbízotti feladatok

 • Éves bevallások 
 • Vízkészlet járulék
 • Levegőtisztaságvédelmi bevallások LAL, LM 
 • Felszín alatti víz és földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer bevallásai (FAVI)
 • Környezetterhelési díj kiszámítása, bevallás elkészítése
 • Környezetvédelmi auditok
 • Cégek hulladékgazdálkodási rendszerének kialakítása
 • Munkahelyi gyűjtőhely/üzemi gyűjtőhely kialakítása
 • Hulladékok szállításának megszervezése
 • Környezetvédelmi engedélyekben foglalt kötelezettségek betartatása
 • Üzemnaplók készítése